انجمن مهندسی صنایع ایران

بیست و دومین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع صبح جمعه 19 دی ماه، ساعت 11 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، موفقیت حرفه ای مهندسین صنایع با رویکرد هوش مدیریت خواهد بود که توسط مبدع هوش مدیریت مدل ده وجهی ME10 و ابداع کننده مدل هوش هیجانی JEEQ ارائه می شود.

لازم به ذکر است: جواد الهی، ضمن ارائه مشاوره به صنایع مختلف، داور جایزه مشاوره مدیریت ایران هستند.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

موفقیت حرفه ای مهندسین صنایع با رویکرد هوش مدیریت