انجمن مهندسی صنایع ایران

بیست و چهارمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع روز جمعه 24 بهمن ماه، ساعت 11 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، پیاده سازی سیستم مدیریت نوآوری خواهد بود که توسط دکتر نوید خبیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می شود.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

پیاده سازی سیستم مدیریت نوآوری