انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا، انجمن مهندسی صنایع ایران و بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان بازدید مجازی از 4 مجموعه صنعتی استان اصفهان را برگزار می کنند.

این برنامه طی هفته آینده از 26 الی 29 بهمن ماه (یکشنبه تا چهارشنبه) انجام می شود و علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به نشانی اینترنتی iiie.ir/link61 مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است به تمامی شرکت کنندگان از طرف بنیاد ملی نخبگان گواهی حضور اعطا خواهد شد.

در این رویداد ملی و سراسری، 27 انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع از سراسر کشور مشارکت و همکاری خواهند داشت.

برای انجام تور صنعتی، از بستر Skyroom استفاده می شود. جزئیات بیشتر برای شرکت در برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد.

بازدید مجازی از صنایع اصفهان