انجمن مهندسی صنایع ایران

در راستای ارائه خدمات ویژه بیمه ای به اعضای محترم انجمن و جامعه مهندسی صنایع ایران به اطلاع می رساند با توجه به توافقات صورت گرفته با شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) مجموعه ای از بیمه نامه های کاربردی به شرح ذیل به حضور تقدیم می گردد.

ارائه بیمه نامه های کاربردی