انجمن مهندسی صنایع ایران

امشب؛ شنبه ساعت 22 در یک گفتگوی اینستاگرامی به بررسی علل فراز و نشیب های تجارت خارجی کشور و توانمندی های ضروری سازمان ها برای حضور در بازار جهانی پرداخته می شود: link195