انجمن مهندسی صنایع ایران

درگذشت دکتر مسعود موحدی، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) که در عرصه های مختلف خدمات و عملکرد ارزنده ای از خود به یادگار گذاشته اند، مایه اندوه و تأسف فراوان گردید.

انجمن مهندسی صنایع ایران، این ضایعه را به جامعه علمی، همکاران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از پروردگار متعال برای آن عزیر سفرکرده غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومند است.