انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی یک کارگاه آموزشى بین المللی برگزار می کند.

این کارگاه در قالب وبینار با موضوع: اندازه انباشته و زمانبندی توسط مدل سازی ریاضی؛ از تئوری تا عمل روز سه شنبه 17 تیرماه ساعت 13:30 برگزار می شود

مهلت ثبت نام رایگان تا روز پنجشنبه 12 تیرماه برای متقاضیان امکان پذیر است.

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به نشانی اینترنتی bit.ly/mathinar مراجعه نمایند.

لینک ورود به کارگاه، از طریق ایمیل به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید.

کارگاه بین المللی مهندسی صنایع