انجمن مهندسی صنایع ایران

اعضاء هیأت مديره دوره دهم انجمن مهندسی صنایع ایران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 04-02-1398 و جلسه هیات مدیره مورخ 11-02-1398

 

 

دکتر مهدی فتح اله / رییس هیات مدیره

email1.jpg

 fath.jpg

 

مهندس سیدعلیرضا شجاعی/ دبیر و نایب رئیس هیات مدیره

email2.jpg

shojaei-photo.jpg

 

دکتر کیا پارسا/ عضو هیات مدیره و خزنه دار

email4.jpg

 kiaparsa.jpg

 

دکتر مجید شخصی نیایی

majidshakhsiniaei.png

 

دکتر امیرعباس شجاعی

email5.jpg

 shojaee.jpg

 

دکتر سید فرهنگ فصیحی

E-mail_fasihiatiiie.ir.png

 fasihi.jpg

 

دکتر عمران محمدی

E-mail_mohammadiatiiie.ir.png

 mohamadi.jpg

 

دکتر ابوالفضل میرزازاده/ عضو علی البدل

E-mail_a.mirzazadeh2015atgmail.com.png

 abolfazlmirzazadeh.png

 

مهندس ایمان نعمت اللهی/ عضو علی البدل

E-mail_nematatiiie.ir.png

 imannematollahi.png

 

مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن

email8.jpg

 piravivanak.png

 

مهندس غلامرضا مقیمی / بازرس علی البدل

 gholamrezamoghimi.png