انجمن مهندسی صنایع ایران

هشتاد و دومین شماره خبرنامه مهندسی صنایع، ضمن بررسی زمینه های ورود مهندسان صنایع به بازار نظام سلامت، کاربردهای نرم افزار اکسل را در حوزه های کاری مختلف مهندسی صنایع بیان کرده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در این شماره، ضمن معرفی نشریه دریچه از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با الگوهای تصمیم گیری، تدبیر و مدیریت در شرایط بحرانی آشنا می شویم.

همچنین گزارش چهلمین گردهمایی انجمن با موضوع "از استراتژی بنگاه تا راهبرد ملی" به همراه مطالب متنوع دیگر در قالب گزارش، خبر و مقاله در این خبرنامه گنجانده شده است.

82مین خبرنامه مهندسی صنایع از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

خبرنامه مهندسی صنایع شماره 82

82مین شماره خبرنامه مهندسى صنایع منتشر شد

لازم به ذکر است این شماره خبرنامه نیز همچون شماره های 80 و 81 با همکاری نشریه سامانه نو از دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر شده است.