انجمن مهندسی صنایع ایران

85مین شماره خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران به معرفی قابلیت های اینترنت اشیا پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، دکتر کامران اعتماد مقدم در سرمقاله خود، اشاره می کند که در ایران جهت بکارگیری موثر فناوری اینترنت اشیا، تدوین نقشه راه ورود به این فناوری و استراتژی نحوه استفاده کسب و کارها از آن در دستور کار قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، در این شماره ضمن معرفی کاربرد نرم افزار Enterprise Dynamics در شبیه سازی لجستیک، به مباحث تصمیم گیری پرداخت شده است.

بر این اساس، می توانیم با تاثیر لنگرگیری ذهنی در تصمیم گیری و رهبری از طریق تصمیم گیری با اجماع آشنا شویم.

از دیگر مطالب متنوع این شماره خبرنامه می توان به میزان آينده نگری در فقرا، صندوق های سرمایه گذاری و استراتژی کالباسی اشاره کرد.

لازم به ذکر خبرنامه مهندسی صنایع، جهت هر چه بهتر شدن مطالب از عموم علاقمندان جهت ارسال مطالب خود دعوت به همکاری کرده است، محورهای این همکاری در صفحه 3 خبرنامه ذکر شده است.

خبرنامه 85 مهندسی صنایع از طریق این لینک قابل دریافت است.

خبرنامه مهندسی صنایع شماره 85

انتشار خبرنامه دی ماه مهندسی صنایع