انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران با همکاری تشکل های علمی و تخصصی و به میزبانی سازمان ملی بهره وری ایران، نشست نقش تشکل ها در بهره وری و رونق تولید را برگزار می کند.

این گردهمایی در روز سه شنبه 22 مرداد 1398، همزمان با روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی از ساعت 15 الی 18:30 در مرکز آموزش مدیریت دولتی تشکیل می شود.

بنابر این گزارش در این نشست که با حضور دست اندرکاران انجمن ها و تشکل ها تشکیل می شود، دکتر فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، مهندس فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، دکتر مهدی فتح اله، رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران و دکتر سیدعلیرضا شجاعی، عضو هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران به ایراد سخن خواهند پرداخت و سپس حضار دیدگاه های خود را بیان خواهند کرد.

بر این اساس از رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن های علمی و تشکل های تخصصی جهت حضور و بیان دیدگاه دعوت به عمل می آید.

در صورت علاقمندی جهت حضور و بیان دیدگاه خود حول موضوع گردهمایی، می توانید مراتب را به اطلاع دفتر انجمن مهندسی صنایع ایران به شماره های تماس 81032317 و  09124250800 یا نشانی اینترنتی evand.com/iiie برسانید.

لازم به ذکر است محل گردهمایی در خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی، کوچه زبرجد، مرکز آموزش مدیریت دولتی واقع می باشد و شرکت عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

نشست نقش تشکل ها در بهره_وری و رونق تولید