انجمن مهندسی صنایع ایران

نخستین جلسه دهمین دوره هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران با دعوت از منتخبین مجمع عمومی چهارم اردیبهشت، در تاریخ 11 اردیبهشت 98 برگزار شد. در این جلسه، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های انجمن در دوره گذشته و وضعیت فعلی انجمن ارائه شد و سپس هر یک از اعضای هیات مدیره به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در اولین جلسه دوره دهم هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران بر اساس بند 2 ماده 12 اساسنامه انجمن، اعضای هیات مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب کردند.

بر این اساس، مهدی فتح اله رئیس، سید علیرضا شجاعی نایب رئیس و دبیر و کیا پارسا به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند.

مقرر شد در جلسات آینده، تقسیم کار برنامه های انجمن در سال 98، هدایت کمیته های 9 گانه انجمن توسط هر یک از اعضای هیات مدیره، پیشنهاد مشاوران انجمن مورد بحث و بررسی هیات مدیره قرار گیرد.

گفتنی است انجمن دارای 9 کمیته می باشد که عبارتند از گروه های تخصصی،  آموزش و پژوهش و خدمات مهندسی، انتشارات، آمار و اطلاعات،  پذیرش و روابط عمومی، دانشجویی، گردهمایی های علمی، بهترین ها و کمیته  امور بین الملل.

شایان به ذکر است در فاصله دو هفته ای تا جلسه آینده هیات مدیره، دومین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس شانزدهم با حضور نمایندگان انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه الزهرا به عنوان میزبان کنفرانس

برگزار خواهد شد.

یادآور می شود بر اساس انتخابات مجمع عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، به ترتیب آقایان سید علیرضا شجاعی، مهدی فتح اله، مجید شخصی نیایی، امیر عباس شجاعی، سید فرهنگ فصیحی، عمران محمدی و کیا پارسا با کسب اکثریت آرا عضو هیات مدیره دوره دهم انجمن شدند و ابوالفضل میرزازاده و ایمان نعمت اللهی به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره معرفی شدند.

همچنین حمیدرضا پیراوی ونک به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا مقیمی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.