انجمن مهندسی صنایع ایران

به کلیه اعضای پیوسته انجمن مهندسی صنایع ایران یادآور می شود با همراه داشتن کارت عضویت معتبر و کارت ملی در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) که امروز، چهارشنبه 2 بهمن ساعت 15 الی 17 در سالن دکتر مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، واقع در جنب درب شرقی دانشگاه برگزار می گردد، حضور به هم رسانید.

دستور جلسه

  1. استماع گزارش هیات مدیره از عملکرد انجمن
  2. بررسی و تصویب برنامه راهبردی، سالانه و پیشنهادهای هیات مدیره
  3. استماع و تصویب گزارش بازرس انجمن
  4. بررسی و تصویب صورت‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن که به تصویب هیات مدیره رسیده است.
  5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  6. انتخاب بازرس
  7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد