تحلیلگران داده در دیوار، به طور مستقیم با تیم های دیگر از جمله محصول، بازاریابی، عملیات، طراحان و پژوهشگران UX در ارتباط هستند تا تصمیمات داده محور و اثربخش تری بگیرند. فعالیت در این موقعیت نیازمند دانش خوب درباره مفاهیم اولیه آمار و تجربه کافی در Python است. link211

ادامه مطلب: جذب در 7 عنوان شغلی

گروه صنعتی پاک سیمین کویر فعال در صنایع شوینده و بهداشتی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و کاشان از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری نموده است.

ادامه مطلب: جذب سرباز امریه

جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع به منظور همکاری در بخش برنامه ریزی و استانداردسازی این مجموعه پژوهشی در قالب امریه سربازی دعوت به همکاری نموده است.

ادامه مطلب: جذب کارشناس مدیریت فرایند

از دانشجویان مهندسی صنایع (کلیه مقاطع) که در حوزه مدیریت فرایند تجربه دارند جهت حضور در یک پروژه پژوهشی/ مشاوره ای دعوت به همکاری شده است.

ادامه مطلب: استخدام مهندس صنایع

گروه صنعتی پاکشو از دانش آموختگان دارای صلاحیت های زیر جهت همکاری در واحد مهندسی صنایع این شرکت دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: جذب در اتاق اصناف ایران

نهاد ساماندهی نظام تجاری شهرها جهت تقویت توان کارشناسی خود از دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی صنایع و 9 رشته دیگر دعوت به همکاری نموده است.

ادامه مطلب: دعوت به همکاری در تهران و کاشان

یک تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی برای موقعیت های شغلی زیر از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: جذب مدیر سیستم ها و روش ها

تولیدکننده ابزارآلات صنعتی و خانگی برای جذب دانش آموختگان دارای 3 سال سابقه مدیریتی ابراز آمادگی نموده است.

ادامه مطلب: استخدام تحلیلگر کسب و کار

ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی از دانش آموختگان دارای یک سال سابقه کار مرتبط و دارای توانایی های زیر، دعوت به همکاری نموده است: