ادامه مطلب: استخدام مهندس صنایع در کرمانشاه

یک ریخته گری در کرمانشاه، کارشناس واحد برنامه ریزی و تولید استخدام می کند:

ادامه مطلب: استخدام کارشناس کنترل و پایش

شرکت مهندسین مشاور Monenco از دانش آموختگان دارای 2 سال تجربه در حوزه کنترل پروژه دعوت به همکاری در سمت کارشناس کنترل و پایش نموده است:

ادامه مطلب: جذب کارشناس سیستم ها و روش ها

یک عرضه کننده غذای فوری از مهندسان صنایع با 3 سال تجربه در حوزه سیستم و روش ها دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: فرصت جذب در پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز

واحد ستادی هم رسان عرضه و تقاضای فناوری در صنعت نفت از دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ساکن تهران، دارای حداکثر 45 سال سن و 5 سال تجربه کار مرتبط در سمت های شغلی اعلام شده دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها

یک شرکت بازرگانی محصولات فولادی، از دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت فعالیت به عنوان کارشناس طراحی فرایند دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: استخدام کارشناس انبار

یک شرکت فعال در زنجیره ارزش صنایع غذایی، از مهندسان صنایع دارای یک تا 2 سال سابقه کار، دعوت به همکاری به عنوان کارشناس انبار کارخانه واقع در شهرک صنعتی نصیرآباد نموده است.

ادامه مطلب: دعوت به برنامه ریزی پروژه های نفتی

یک شرکت مهندسی فعال در صنعت نفت، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه با ویژگی های زیر جذب می کند:

ادامه مطلب: جذب کارشناس تحقیق و توسعه

یک شرکت مشاوره مدیریت پروژه از دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت تحقیق و توسعه در حوزه های مهندسی سیستم ها و مدیریت پروژه، دعوت به عمل آورده است:

ادامه مطلب: جذب مهندس صنایع در پروژه های عمرانی

شرکت کیسون از دانش آموختگان مهندسی صنایع برای فعالیت های مورد نیاز در شهرهای تهران و اصفهان دعوت به عمل آورده است: