انجمن مهندسی صنایع ایران

یک توليدکننده فراورده های چوبی در استان خوزستان از میان مهندسین صنایع دارای 5 سال سابقه اجرایی در کنترل پروژه های صنعتی استخدام می کند:

  • تسلط کامل به نرم افزار MSP
  • آشنا به زبان انگلیسی

 

نیروهای بومی اهواز می توانند آمادگی خود را جهت همکاری از طریق نشانی اینترنتی novinchoob.com اعلام نمایند.