انجمن مهندسی صنایع ایران

یک سامانه گردشگری جهت تکمیل کادر منابع انسانی خود از دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت كارآموزی با امکان استخدام پس از پایان دوره دعوت به همکاری تمام وقت نموده است:

  • دارا بودن دیدگاه نظری و اجرایی بالا در حوزه منابع انسانی
  • آشنایی با اصول طراحی فرایندهای سازمانی
  • متعهد، منظم و علاقمند به ادبیات راهبری

واجدین شرایط می توانستند رزومه خود را به پست الکترونیکی اعلام شده ارسال نمایند.