انجمن مهندسی صنایع ایران

یک مرکز نوآوری خصوصی برای دانشجویان، فرصت کارآموزی/ همکاری پژوهشی در پایان نامه را در محورهای زیر فراهم کرده است:

 1. یادگیری شناختی و سرویس های هدایت تحصیلی
 2. یادگیری شناختی و سرویس های مشاوره فرزندپروری
 3. آزمون مهارت های کشف و حل مساله
 4. سکوی نوآوری باز (Platform)
 5. دانشگاه نسل سوم و چهارم
 6. بازی های جدی حل مساله
 7. مدیریت نوآوری و حل مساله
 8. یادگیری شناختی و سرویس های یادگیری از طریق بازی

 

انتظارات

 • تسلط به نرم افزارهای خانواده MS-Office همچون Word, Excel, Visio, PowerPoint
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • علاقمند به کار تیمی و یادگیری، با انگیزه و پرانرژی

 

این همکاری به مدت 3 ماه در 4 روز هفته خواهد بود و در انتهای همكاری، گواهی دوره كارآموزی برای دانشگاه صادر خواهد شد.

کارآموز می تواند در مدت همکاری از تخفیف ویژه برای شرکت در دوره های آموزشی این مرکز بهره مند شود.

ولویت با دانشجویان رشته های مهندسی و علوم شناختی می باشد.

واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به شناسه تلگرامی Mahdi_Parvin ارسال نمایند.