ادامه مطلب: یک موقعیت شغلی برای مهندسین صنایع

یک شرکت ساختمانی واقع در تهران جهت فعالیت در حوزه سیستم ها و روش ها و برنامه ریزی و کنترل پروژه از دانش آموختگان مهندسی صنایع با 2 سال سابقه کار و دارای توانمندی های زیر دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: استخدام کارشناس طرح و برنامه

تولیدکننده ماءالشعیر بدون الکل جهت سمت کارشناس طرح و برنامه از دانش آموختگان مهندسی صنایع دارای صلاحیت های زیر، دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: دعوت به همکاری تحلیلگر فرایند

یک ارائه دهنده خدمات زیرساخت مراکز داده، به منظور مستندسازی و مدل سازی فرایندهای خود، مهندس صنایع با یک سال سابقه کار مرتبط و دارای شرایط زیر استخدام می کند:

ادامه مطلب: اعلام نیاز به کارشناس سیستم ها و فرایند

یک فروشگاه زنجیره ای در تهران از دانش آموختگان دارای 3 سال سابقه کار در محدوده سنی 35 سال و کمتر، دعوت به همکاری تمام وقت در سمت کارشناس سیستم و فرایندها، جهت فعالیت های زیر نموده است:

ادامه مطلب: استخدام تحلیلگر سیستم

یک ارائه دهنده خدمات حمل و نقل از خواهران دانش آموخته مهندسی صنایع (گرایش تحلیل سیستم ها) با معدل بالای 16 و تسلط و آشنایی کافی در موارد ذیل، دعوت به همکاری تمام وقت در 6 روز هفته نموده است:

ادامه مطلب: استخدام کارشناس پیاده سازی و استقرار ERP

یک شرکت فعال در حوزه نرم افزارهای مدیریت منابع سازمان از دانش آموختگان مهندسی صنایع در محدوده سنی 24 سال به بالا دعوت به همکاری به عنوان کارشناس پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای ERP نموده است:

ادامه مطلب: دعوت به همکاری پاره وقت

جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت از دانشجویان و دانش آموختگانی که با هر یک از حوزه های زیر آشنایی دارند، دعوت به همکاری پاره وقت نموده است:

ادامه مطلب: استخدام مدیر تولید و مسئول انبار

یک تولیدکننده تجهیزات الکترونیکی واقع در شرق تهران (خیابان دماوند) از دانش آموختگان واجد شرایط دعوت به همکاری در سمت های زیر نموده است:

ادامه مطلب: استخدام کارشناس بهبود فرایند

یک شرکت فعال در زمینه مهندسی صنایع از دانش آموختگان دارای 2 سال سابقه کار مرتبط با مدل سازی و بهبود فرایندهای کسب و کار دعوت به همکاری نموده است: