تولیدکننده مکمل های غذایی، از دانش آموختگان مهندسی صنایع دارای شرایط زیر دعوت به همکاری در تهران نموده است.

از دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت همکاری با شرکت یک و یک در محدوده غرب تهران دعوت به عمل آمده است.

یک شرکت در حوزه مواد غذایی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد برای موقعیت های شغلی زیر دعوت به همکاری نموده است.

تولیدکننده کفپوش های پلیمری از دانش آموختگان آشنا با استانداردها، تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری و 2 سال فعالیت در گروه شغلی مشابه دعوت به همکاری در شهرک صنعتی کاسپین قزوین نموده است. link212

تحلیلگران داده در دیوار، به طور مستقیم با تیم های دیگر از جمله محصول، بازاریابی، عملیات، طراحان و پژوهشگران UX در ارتباط هستند تا تصمیمات داده محور و اثربخش تری بگیرند. فعالیت در این موقعیت نیازمند دانش خوب درباره مفاهیم اولیه آمار و تجربه کافی در Python است. link211

ادامه مطلب: جذب در 7 عنوان شغلی

گروه صنعتی پاک سیمین کویر فعال در صنایع شوینده و بهداشتی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و کاشان از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری نموده است.

ادامه مطلب: جذب سرباز امریه

جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع به منظور همکاری در بخش برنامه ریزی و استانداردسازی این مجموعه پژوهشی در قالب امریه سربازی دعوت به همکاری نموده است.

ادامه مطلب: جذب کارشناس مدیریت فرایند

از دانشجویان مهندسی صنایع (کلیه مقاطع) که در حوزه مدیریت فرایند تجربه دارند جهت حضور در یک پروژه پژوهشی/ مشاوره ای دعوت به همکاری شده است.