انجمن مهندسی صنایع ایران

جلسه دفاعیه رساله دکتری با عنوان مدل زنجیره ارزش برای دستیابی به استراتژی مدیریت سود خالص (مطالعه موردی: صنعت نساجی) به راهنمایـی دکتر میرزامحمدی و کوشش عباس شیخ ‏ابومسعودی، فردا یکشنبه در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

بنابر چکیده این رساله دکتری، نتایج این تحقیق به مدیران صنایع در سطح خرد و نیز برنامه ریزان کلان اقتصادی  می آموزد که برای کسب استراتژی های رقابتی پایدار چگونه باید عمل کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران،این دفاعیه ساعت 16 در سالن شهید شهبازی آن دانشگاه آغاز می شود.

لازم به ذکر است، انجمن مهندسی صنایع ایران آمادگی دارد اخبار مرتبط با رشته مهندسی صنایع را که در حوزه علمی و حرفه ای شما در حال وقوع است، اطلاع رسانی کند. جهت اقدام می توانید از راه های ارتباطی تماس با انجمن یا از طریق راه های موجود در کانال رسمی انجمن در تلگرام به شناسه iiie_ir اقدام کنید.

 

عنوان رساله: مدل زنجیره ارزش برای دستیابی به استراتژی مدیریت سود خالص (مطالعه موردی: صنعت نساجی)

دفاع کننده: عباس شیخ ‏ابومسعودی

استاد راهنما: دکتر میرزامحمدی

استاد مشاور: دکتر ماکوئی

اساتید داور داخلی: دکتر جبل عاملی- دکتر معینی

اساتید داور خارجی: دکتر محمدجعفر تارخ- دکتر سیدمحمد خاتمی فیروزآبادی

 

چکیده:

در این رساله مدل رهبری هزینه بر مبنای زنجیره ارزش پورتر در صنایع تولید چند مرحله‏‏ ای ، به صورت مدل ریاضی توسعه داده شد تا مبنائی برای استراتژی مدیریت سود خالص و نهایتا تاثیر برکارآئی و اثربخشی هر مرحله از مراحل مختلف تولید و درمجموع شود.

پس از توسعه مدل مفهومی استرا تژی مدیریت سود خالص ، دو مدل ریاضی به صورت شبکه ای –رتبه بندی، یکی به صورت ریز نگرانه (وایت باکس)فعالیت های مختلف هرمرحله از مراحل تولید در شبکه زنجیره ارزش و دیگری به صورت   کل نگرانه(بلک باکس) فعالیت های بین مراحل مختلف تولید در زنجیره ارزش طراحی گردید.

نتایج این تحقیق به مدیران صنایع در سطح خرد و نیز برنامه ریزان کلان اقتصادی  می آموزد که برای کسب استراتژی های رقابتی پایدار چگونه:

  • ارزش استراتژی های مختلف را تخمین زده و یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنند.
  • راهبرد سبد کسب و کارهای شرکت را تنظیم کنند. برای این کار باید بدانند که شرکت با تملک کدام کسب و کارها می تواند موقعیت خود را بهبود بخشد؟ و کدام کسب و کار ممکن است تحت مالکیت سایر مالکان عملکرد بهتری داشته باشد؟
  • معاملات عمده از قبیل تملک ، واگذاری و اصلاح ساختار را ارزیابی کنند.
  • نظام مدیریت عملکرد  شرکت را برمبنای استراتژی های(سناریوهای) ایده آل ارتقاء دهند. زیرا قوی بودن در سطح عملیاتی ، وابستگی تام به قوی بودن سطح استراتژیک دارد. در غیر این صورت قوی بودن در سطح عملیات تنها سرعت سقوط سازمان را بیشتر می کند. این کار باید به صورتی انجام شود که بخش های مختلف سازمان در مسیر ارزش آفرینی همسو شوند.
  • ساختار سرمایه مؤثری را طراحی کنند. این ساختار نه تنها باید از راهبرد شرکت پشتیبانی کند ، بلکه باید ریسک تنگنای مالی  را نیز کمینه نماید.
  • با سرمایه گذاران ارتباط مؤثر داشته باشند.