انجمن مهندسی صنایع ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی موضوعات مرتبط با چالش ها و مسائل حوزه های علوم انسانی این شرکت را اعلام کرد.

بنابر این گزارش، از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که پایان نامه یا رساله آنان از میان 138 اولویت اعلامی انتخاب شده باشد طی مراحل ارزیابی پروپوزال، بررسی و تایید در کمیته های تخصصی مربوطه در شرکت ملی پتروشیمی، مطابق با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و به میزان برخورداری پژوهش ها از نتایج کاربردی و موثر بر توسعه فعالیت های صنعت پتروشیمی حمایت و تشویق به عمل می آید.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص فرآیند و نحوه حمایت و تشویق می توانند به سایت اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی پتروشیمی به نشانی pajoohesh.nipc.ir مراجعه نمایند.