انجمن مهندسی صنایع ایران

کارگاه آموزشی چالشها و فرصتها در مهندسی قابلیت اطمینان: دانش، اطلاعات و داده (KID) روز شنبه 11 اردیبهشت برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، مدرس این کارگاه Enrico Zio از دانشگاه پلی تکنیک میلان می باشد.

بنابر این گزارش، مباحث مرتبط با ریسک، آسیب پذیری، قابلیت اطمینان، شکست قطعات و تجهیزات و نگهداری و عمیرات از موضوعات مورد علاقه این استاد تمام ایتالیایی می باشد.

این کارگاه آموزشی در دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه الزهرا- ساختمان خوارزمی، از ساعت 15 تا 17 برگزار می شود و علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه آموزشی می توانند با تلفن 85692139 خانم هاشم خانی هماهنگی کنند.