انجمن مهندسی صنایع ایران

شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) از دانش آموختگان مهندسی صنایع با 2 سال سابقه کار در عناوین شغلی زیر جذب نیرو دارد:

 • كارشناس SAP Functional
 • کارشناس برنامه ریزی مواد
 • کارشناس برنامه ریزی منابع و تحلیل اطلاعات

 

علاقمندان واجد شرایط می توانند تا دوشنبه 22 دی ماه جهت تکمیل فرم استخدام و ارسال رزومه به نشانی iiie.ir/link50 مراجعه نمایند:

 

شرایط جذب کارشناس SAP Functional

 • تسلط نسبی بر ماژول های خرید و انبار سیستم SAP
 • تسلط نسبی بر ماژول های مالی سیستم SAP
 • آشنایی نسبی با دیگر ماژول ها
 • حداقل 2 سال سابقه کار با سیستم SAP


شرایط جذب کارشناس برنامه ریزی مواد

 • تسلط بر مفاهیم ERP, MRP, MPS و سیستم های تولید و عملیات
 • مسلط به مفاهیم برنامه ریزی و کنترل موجودی
 • تسلط کامل بر Excel
 • آشنایی با MSP
 • آشنایی با ماژول MRP در SAP (مزیت)
 • مهارت تحلیل، تهیه گزارشات و داشبورد مدیریت (مزیت)
 • آشنایی با VISIO, POWER BI و بانک های اطلاعاتی (مزیت)

 

شرایط جذب کارشناس برنامه ریزی منابع و تحلیل اطلاعات

 • مسلط به مفاهیم و مهارت های برنامه ریزی و کنترل عملیات و پروژه و برنامه ریزی تولید
 • آشنایی مطلوب با مفاهیم ERP, MRP I & MRP II, MPS
 • توانایی تحلیل و طراحی گزارشات مورد نیاز سیستم ERP
 • تسلط کامل بر Excel
 • آشنایی با MSP
 • آشنایی با ماژول MRP در SAP (مزیت)
 • مهارت تحلیل، تهیه گزارشات و داشبورد مدیریت (مزیت)
 • آشنایی با Prezi, Primavera و سایر نرم افزارهای مرتبط (مزیت)