انجمن مهندسی صنایع ایران

انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی و بازرسی کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در حال اجراست و تا ساعت 21 روز جمعه 19 دی ماه ادامه دارد.

کلیه دانش آموختگان این دانشکده می توانند در این انتخابات که به صورت الکترونیکی و از طریق ارسال پیامک است، شرکت نمایند.

شیوه رای دهی به صورت ارسال پیامک با شماره موبایل ثبت شده در هنگام عضویت است و لازم است کد هفت کاندیدی شورای مرکزی و یک بازرس را به شماره 50002173225 پیامک شود. اطلاعات دقیق و کد نامزدها روی سایت کانون به نشانی afcie.iust.ac.ir قرار دارد.

لازم به ذکر است هر رای دهنده می تواند کد انتخاباتی 1 تا 7 نفر از نامزدهای شورای مرکزی و 1 نفر از نامزدهای بازرسی را انتخاب کند.

واجدین شرایط باید رای خود را به شیوه ای که در آیین نامه انتخابات آمده است از طریق شماره ای که هنگام عضویت در سایت کانون یا انجمن ثبت کرده اند، ارسال کنند.

در صورت وجود هرگونه مشکل یا مشکل یا پرسش با شماره 09101523442 تماس حاصل فرمایید. عضویت در کانون از طریق نشانی ممکن می باشد.

انتخابات کانون دانش آموختگان مهندسی صنایع