انجمن مهندسی صنایع ایران

اگر روز چهارشنبه 31 شهریور قصد شرکت در جلسه یا استفاده از خدمتی را دارید، با توجه به تغییر ساعت، از میزبان یا ارائه دهنده خدمات، زمان حضور را جویا شوید.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691