انجمن مهندسی صنایع ایران

سه مقاله برتر هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در مراسم اختتامیه توسط دبیر کنفرانس اعلام شد.

بنابر اعلام، دکتر محمدعلی پیرایش، دریافت فایل مجموعه مقالات کنفرانس از طریق نشانی iiie.ir/cr امکان پذیر است.

 

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691