انجمن مهندسی صنایع ایران

سکانداری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور را تبریک عرض نموده و توفیقات ایشان را آرزومندیم.

دکتر علیرضا علی احمدی | معاون سازمان برنامه و بودجه کشور

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691