انجمن مهندسی صنایع ایران

صد و یکمین شماره خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران ویژه تابستان 1400 یاد و خاطره دو استاد پیشکسوت مهندسی صنایع را گرامی داشته است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در خبرنامه 101 از لابلای خاطرات مهندس ابراهیم صادقی، به تحولات رشته مهندسی صنایع از گذشته تا کنون پرداخت شده است و ضمن درج ابراز همدردی جامعه علمی و دانشگاهی با فقدان این استاد پیشکسوت، خدمات ایشان را برشمرده است.

همچنین در این شماره خبرنامه، دکتر رضا رمضانی به قلم شیوای خود، به ذکر یاد و خاطره دکتر محمدرضا امین ناصری، رئیس اسبق انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس پرداخته است.

بنابر این گزارش با مطالعه شماره 101 خبرنامه مهندسی صنایع با جزئیات طرح تحول در نظام دوره کارشناسی ماهر رشته مهندسی صنایع و نیز ارتباط اخلاق و تحقیق در عملیات آشنا خواهید شد.

صدو یکمین خبرنامه مهندسی صنایع از طریق اینجا قابل دریافت است.

✅ خبرنامه مهندسی صنایع شماره 101

انتشار خبرنامه مهندسی صنایع

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691