انجمن مهندسی صنایع ایران

مراسم یادبود مهندس ابراهیم صادقی نقندر روز چهارشنبه، 7 مهره ساعت 12:30 تا 14 با حضور جامعه مهندسی صنایع، اساتید، شاگردان، دوستان و خانواده مهندس صادقی برگزار خواهد شد. حضور ما و شما در این مراسم باعث تسلی خاطر خانواده آن مرحوم و بازماندگان خواهد بود.

حضور در مراسم از طریق نشانی iiie.ir/link177 در بستر Adobe Connect امکانپذیر است.

عضو پیشکسوت هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران پس از 60 سال تلاش در کسوت معلمی و پایه گذاری کارگاه های ماشین ابزار، 23 شهریورماه دعوت حق را لبیک گفتند.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691