انجمن مهندسی صنایع ایران

با توجه به حد نصاب نرسیدن حضور اعضا در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ چهارشنبه 1400/8/26 بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته موسسه انجمن مهندسی صنایع ایران ثبت شده به شماره 12008 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که روز شنبه 1400/9/27 ساعت 15 الی 17 در تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 8 برگزار می گردد، برگزار می گردد، حضور به هم رسانید.

 

دستور جلسه

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی انجمن
  • بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 1400/06/31
  • تصویب برنامه راهبردی و برنامه سالانه
  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

 

هیات مدیره موسسه انجمن مهندسی صنایع ایران
منبع: روزنامه ابرار- پنجشنبه 4 آذر 1400

 

نکات لازم

  1. ارائه گواهی عضویت دارای اعتبار الزامی می باشد.
  2. همراه داشتن کارت ملی الزامیست
  3. هر عضو پیوسته تنها می تواند وکالت یک نفر را به عهده بگیرد.
  4. دریافت فرم های داوطلبی و وکالت مجمع عمومی

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691