انجمن مهندسی صنایع ایران

آثار دریافتی جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع برای داوران ارسال شد.

به گزارش دبیرخانه جشنواره، طی فراخوان اولین دوره جشنواره، 39 اثر در بخش کتاب، 28 اثر در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و 41 رسانه در بخش ترویج دهنده کاندید شده بودند که در مرحله بررسی اولیه، غربالگری شده و آثار حائز شرایط جشنواره برای داوران ارسال شد.

بنابر این گزارش، هر اثر توسط دست کم 3 داور مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت و نمرات ارزشیابی تا 25 دی ماه جمع آوری شده و نسبت به انتخاب آثار برگزیده در هر زیربخش اقدام خواهد شد.

این گزارش می افزاید: برگزیدگان این دوره از جشنواره از میان مولفین و مترجمین، پژوهشگران تحصیلات تکمیلی و فعالین فضای مجازی بدین قرار خواهند بود:

  1. کتاب برگزیده تالیفی با نگاه کاربردی
  2. کتاب برگزیده تالیفی با نگاه تئوری
  3. کتاب برگزیده ترجمه ای با نگاه کاربردی
  4. کتاب برگزیده ترجمه ای با نگاه تئوری
  5. پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده با نگاه کاربردی
  6. پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده با نگاه تئوری
  7. رساله دکترای برگزیده با نگاه کاربردی
  8. رساله دکترای برگزیده با نگاه تئوری
  9. ترویج دهنده حقیقی برگزیده
  10. ترویج دهنده حقوقی برگزیده

 

هدایای این دوره از جشنواره در مراسم اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در روز 3 بهمن ماه اهدا خواهد شد.

گفتنی است جمع آوری آثار جشنواره طی آبان و آذرماه با حمایت و همکاری دانشکده های مهندسی صنایع سراسر کشور و مشارکت انجمن های علمی دانشجویی و سایت های خبری انجام شد.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691