انجمن مهندسی صنایع ایران

اولین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران در سال 98 با حمایت و همکاری دانشکده های مهندسی صنایع سراسر کشور در سه بخش کتاب، پایان نامه تحصیلات تکمیلی و ترویج دهنده مهندسی صنایع برگزار شد و ضمن دعوت به شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در جشنواره، فرم های مربوطه از طریق نشانی iiie.ir/honors در اختیار جامعه مخاطب قرار گرفت.

ارسال و ثبت اثر برای مولفین، مترجمین، پژوهشگران و فعالین شبکه های اجتماعی و وب، رایگان می باشد. برگزیدگان جشنواره، در اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع معرفی خواهند شد.

به گزارش انجمن مهندسی صنایع ایران، طی فراخوان اولین دوره جشنواره، 39 اثر در بخش کتاب، 28 اثر در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و 41 رسانه در بخش ترویج دهنده کاندید شده بودند که در مرحله بررسی اولیه، غربالگری شده و آثار حائز شرایط جشنواره برای داوران ارسال شد.

جمع آوری آثار جشنواره طی آبان و آذرماه با مشارکت انجمن های علمی دانشجویی و سایت های خبری انجام شد.

بنابر این گزارش، هر اثر بر اساس شیوه نامه تهیه شده، توسط دست کم 3 داور مورد ارزشیابی قرار گرفت و پس از جمع بندی نمرات ارزشیابی، نسبت به انتخاب آثار برگزیده در هر زیربخش اقدام شد.

10 برگزیده این دوره از جشنواره از میان مولفین و مترجمین، پژوهشگران تحصیلات تکمیلی و فعالین فضای مجازی بدین قرار بودند:

1- کتاب برگزیده تالیفی با نگاه کاربردی

2- کتاب برگزیده تالیفی با نگاه تئوری

3- کتاب برگزیده ترجمه ای با نگاه کاربردی

4- کتاب برگزیده ترجمه ای با نگاه تئوری

5- پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده با نگاه کاربردی

6- پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده با نگاه تئوری

7- رساله دکترای برگزیده با نگاه کاربردی

8- رساله دکترای برگزیده با نگاه تئوری

9- ترویج دهنده حقیقی برگزیده

10- ترویج دهنده حقوقی برگزیده

 

هدایای این دوره از جشنواره در مراسم اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در روز 3 بهمن ماه اهدا می شود.

دومین دوره جشنواره برگزیدگان پس از جمع بندی اولین دوره از طریق راه های ارتباطی انجم مهندسی صنایع ایران اطلاع رسانی خواهد شد و  از عموم جامعه مهندسی صنایع جهت همکاری و مشارکت دعوت به عمل می آید.

جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران

 

جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران

 

جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران