انجمن مهندسی صنایع ایران

• پرداخت الکترونیکی

• مراجعه به جداول این صفحه و انتخاب صفحه پرداخت متناسب با نوع عضویت درخواستی

 

• انتقال کارت به کارت

شماره کارت 6219861037018768 به نام انجمن مهندسی صنایع ایران در بانک سامان
در صورت استفاده از این روش شات اسکرین یا اسکن صفحه رسید پرداخت  را همراه با سایر مدارک برای انجمن ارسال نمایید.

 

• مراجعه به بانک و واریز وجه

• از طریق کلیه شعب بانک‌ها
پرداخت به شماره شبای IR540560087381001501193001 به نام انجمن مهندسی صنایع ایران

• از طریق کلیه شعب بانک تجارت
پرداخت به شماره حساب 0296260223 به نام انجمن مهندسی صنایع ایران

• از طریق کلیه شعب بانک سامان
پرداخت به شماره حساب 87381015011931 به نام انجمن مهندسی صنایع ایران

 

• در صورت استفاده از روش مراجعه حضوری به بانک، تصویر رسید پرداخت را همراه با سایر مدارک برای انجمن ارسال نمایید.

 

عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران

اعضای حقیقی

عضویت دانشجویی

دانشجویان کارشناسی

عضویت وابسته

  • دانش آموختگان مقطع کارشناسی در رشته مهندسی صنایع و رشته‌های مرتبط
  • کارشناسانی که مدت 5 سال در یکی از زمینه‌های مهندسی صنایع شاغل باشند.

عضویت پیوسته

  • اعضای هیات‌های علمی دانشکده‌های مهندسی صنایع
  • دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد در یکی از گرایش‌های رشته مهندسی صنایع

حق عضویت یک ساله

50 هزار تومان

حق عضویت یک ساله

100 هزار تومان

حق عضویت یک ساله

200 هزار تومان 

     

 

عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران

اعضای حقوقی

 حق عضویت یک ساله شرکت های تولیدی

5 میلیون تومان

 حق عضویت یک ساله شرکت های خدماتی

500 هزار تومان

   

 

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691