انجمن مهندسی صنایع ایران

کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ 23 و 24 آبان توسط سازمان مدیریت صنعتی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، مهم ترین رویداد علمی کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی، در دوازدهمین گام، ابتکارات منابع انسانی برای کسب نتایج پایدار سازمان ها را محور برنامه های خود قرار داده است.

b_608_0_16777215_00_images_hrdconf-poster.gif

دبیرخانه کنفرانس