انجمن مهندسی صنایع ایران

همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی در سال 1400 با موضوع محوری فرهنگ صنعتی، صنعت سبز و مسئولیت اجتماعی، صبح شنبه 15 آبان از ساعت 9 الی 12 در سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود. جهت ثبت نام و اعلام حضور در این رویداد از شماره تماس 22024472 استفاده نمائید.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691