انجمن مهندسی صنایع ایران

سازمان نروژی امور پناهندگان جهت پروژه های درآمدزایی خود برای خانواده های آسیب پذیر در شهرهای مشهد و کرمان، در سمت دستیار امرار معاش (کسب و کار) Livelihoods and Food Security Assistant نیرو جذب می کند.

از افرادی که علاقه و تجربه به کمک رسانی به اقشار محروم در سازمان های مردم نهاد دارند و مدرک دانشگاهی مرتبط با کسب و کار از جمله مهندسی صنایع دارند دعوت می شود تا از طریق لینک iiie.ir/link101 اطلاعات این فرصت کاری را کسب نموده و فرم همکاری را پر نمایند.

لازم به ذکر است تسلط به زبان انگلیسی الزامی است.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691