انجمن مهندسی صنایع ایران

اگر به تعامل با استارتاپ ها و ارتباط با جامعه کارآفرینی علاقمند هستید واحد برنامه های استارتاپی DigiNext از میان دانش آموختگان، کارآموز جذب می کند: link183

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691