انجمن مهندسی صنایع ایران

اگر توانمندی گردآوری و اعتبارسنجی داده ها را کسب کرده اید و در آموزش کاربران نهایی جهت بکارگیری گزارش ها توانمند هستید شرایط این فرصت شغلی را در digikala بررسی کنید: link191

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691