انجمن مهندسی صنایع ایران

نهاد ساماندهی نظام تجاری شهرها جهت تقویت توان کارشناسی خود از دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی صنایع و 9 رشته دیگر دعوت به همکاری نموده است.

متقاضیان می توانند تا 20 آبان ماه نسبت به تکمیل فایل پرسشنامه استخدام و ارسال الکترونیکی آن اقدام نمایند. link204

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691