سامانه درخواست خودرو (TAPSI) از افراد دارای مهارت کار با DataSet، مدل سازی آماری و رهبری تیم دعوت به همکاری نموده است. link226

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691