ادامه مطلب: استخدام در صنایع اصفهان

یک شرکت صنعتی واقع در شرق اصفهان از مهندسان صنایع آشنا با برنامه ریزی تولید با حداکثر 35 سال دعوت به همکاری نموده است. 

ادامه مطلب: دعوت به همکاری در شهرهای مشهد و کرمان

سازمان نروژی امور پناهندگان جهت پروژه های درآمدزایی خود برای خانواده های آسیب پذیر در شهرهای مشهد و کرمان، در سمت دستیار امرار معاش (کسب و کار) Livelihoods and Food Security Assistant نیرو جذب می کند.

ادامه مطلب: استخدام کارشناس کنترل پروژه

شرکت ارتباط فردا از دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت انجام امور مربوط به کنترل پروژه های سازمانی و آماده سازی گزارش‌های مدیریتی دعوت به همکاری در پارک فناوری پردیس نموده است:

ادامه مطلب: استخدام کارشناس هوش تجاری

شرکت ارتباط فردا از دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت تهیه و ایجاد داشبوردهای مدیریتی دعوت به همکاری در پارک فناوری پردیس نموده است:

ادامه مطلب: دعوت به همکاری در حوزه منابع انسانی

شرکت مهندسین مشاور Monenco از دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با حداقل دو سال سابقه کار مرتبط دعوت به همکاری در سمت کارشناس ارشد توسعه منابع انسانی نموده است:

ادامه مطلب: دعوت به همکاری با مشاوران مدیریت

شرکت مشاوره مدیریت آریانا از دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی صنایع دعوت به همکاری پاره وقت و تمام وقت نموده است:

ادامه مطلب: دعوت به همکاری در 4 حوزه تخصصی

یک نهاد عمومی غیر دولتی جهت تکمیل تیم تحقیق و توسعه خود، مهندس صنایع در حوزه های تخصصی زیر جذب می کند:

ادامه مطلب: دعوت به همکاری در آبیک

یک تولیدکننده قطعات الکتریکی در شهرک صنعتی كاسپين 2، مهندس صنایع مسلط به زمان سنجی استخدام می کند.

ادامه مطلب: استخدام در شهرک صنعتی شمس آباد

یک مجموعه ساخت و نصب سازه های فلزی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد اقدام به جذب مهندس صنایع برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه با شرایط زیر نموده است:

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691