انجمن مهندسی صنایع ایران

روز یکشنبه، حسن زمانی باجگانی، دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، از رساله خود با عنوان ارائه مدلی جهت بهینه سازی سیاست قیمت گذاری و بازپرسازی محصولات منسوخ شدنی به راهنمایی دکتر محمدرضا غلامیان به صورت مجازی دفاع خواهد کرد.

در چکیده این رساله می خوانیم: در دنیای صنعتی کنونی با وجود رقابت بین شرکت ها و زنجیره ای از شرکت ها، زمان پاسخ به مشتری و رضایت او به یکی از مهم ترین پارامترهای موفقیت هر شرکت تبدیل شده است.

بنا به عدم قطعیت در تقاضا جهت پاسخ سریع به مشتری نیاز به نگهداری موجودی است که ازیک طرف مزیت پاسخ سریع را فراهم کند و از طرف دیگر وجود موجودی راکد نگه داشتن سرمایه و تحمیل هزینه های دیگر موجودی بر سیستم است. همچنین رقابت بر سر قیمت یکی از مسئله های عمده‌ای است که شرکت ها با آن روبرو می شوند. قیمت به عنوان مهم ترین عنصر بازاریابی، میزان گردش سرمایه و درآمد هر جزء زنجیره در قبال هزینه های خرید، نگهداری، فروش، تبلیغات و بسته بندی محصول یا سبد محصولات را مشخص می کند.

در بین اجزای بازاریابی، قیمت انعطاف پذیرترین عامل بازاریابی شناخته می شود؛ رقابت بر سر قیمت یکی از مسال ‌های عمده ای است که شرکت ها با آن روبرو می شوند. بنابراین در این پژوهش به دنبال بهینه نمودن قیمت و مقدار سفارش خرده فروش برای محصولات با نرخ منسوخ شدن سریع می باشیم.

اهمیت این موضوع زمانی که تقاضای کالا در حال کاهش باشد بیشتر است بنابراین قیمت گذاری در مورد کالاهای منسوخ شدنی که تقاضای آن ها رو به کاهش می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ این پژوهش تلاش می کند پاسخ بهینه ای به این سوال که قیمت و مقدار بهینه سفارش خرده فروش برای محصولاتی که داری منسوخ شدن ناگهانی می باشند چقدر است، ارائه نماید.

به علاوه، در این پژوهش یک مدل کنترل موجودی شامل یک خرده فروش با هدف بهینه سازی مقدار سفارش موجودی کالاهای منسوخ شدنی با در نظر گرفتن عواملی نظیر تخفیف و تأخیر در پرداخت که باعث تشویق مشتری به خرید بیشتر می شود با هدف حداقل سازی هزینه های موجودی پرداخته شده است. از طرفی مدل کنترل موجودی با هدف بهینه سازی همزمان تصمیمات موجودی و قیمت گذاری برای بیشینه سازی سود فرموله شده است.

طبق فرض های مساله، تقاضا وابسته به قیمت است و خرده فروش با انتخاب قیمت بهینه، مقدار تقاضا و دفعات بازپرسازی، را تعیین می کند. با توجه به اینکه تابع هدف مساله یک تابع غیرخطی می باشد و جزء مسایل سخت دسته بندی می شود با استفاده از الگوریتم های متاهیورستیک به حل مساله پرداخته شده است.

این دفاعیه مجازی، روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 17 در اتاق مجازی به نشانی iiie.ir/link76 در بستر Adobe Connect در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور هیات زیر تشکیل می شود:

استاد راهنما: دکتر محمدرضا غلامیان

اساتید داور داخلی: دکتر مهدی حیدری- دکتر سعید یعقوبی

اساتید داور خارجی: دکتر محمدرضا اکبری جوکار- دکتر محسن شیخ سجادیه

کلمات کلیدی: تورم، تخفیف، تاخیر در پرداخت، قیمت گذاری، منسوخ شدن ناگهانی، الگوریتم فرابتکاری 

 

ضمن دعوت از عموم علاقمندان جهت برنامه ریزی حضور در جلسه فوق، از پژوهشگران و پدیدآورندگان آثار علمی دعوت می شود جلسات خود را جهت انعکاس و انتشار از طریق راه های ارتباطی به اطلاع انجمن مهندسی صنایع ایران از طریق برسانند.