جهت حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در چهاردهمین ملی کنفرانس نگهداری و تعمیرات، 25 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. مهلت ثبت نام 14 دی اعلام شده است و کنفرانس در روزهای 21 و 22 دی به صورت مجازی برگزار خواهد شد. link219

چهاردهمین ملی کنفرانس نگهداری و تعمیرات

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691