ادامه مطلب: دفاع از رساله ارائه مدلی جهت بهینه سازی سیاست قیمت گذاری و بازپرسازی محصولات منسوخ شدنی

روز یکشنبه، حسن زمانی باجگانی، دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، از رساله خود با عنوان ارائه مدلی جهت بهینه سازی سیاست قیمت گذاری و بازپرسازی محصولات منسوخ شدنی به راهنمایی دکتر محمدرضا غلامیان به صورت مجازی دفاع خواهد کرد.

ادامه مطلب: انتشار کتاب مقدمه ای بر مشاوره مدیریت

کتاب An Introduction to Management Consultancy اثر Marc G. Baaij با ترجمه دکتر بابک جوادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به چاپ رسید.

ادامه مطلب: دفاع از رساله طراحی شبکه زنجیره تامین تاب آور مواد غذایی در شرایط عدم قطعیت

روز سه شنبه،  دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، از رساله خود با عنوان طراحی شبکه زنجیره تامین تاب آور مواد غذایی در شرایط عدم قطعیت مطالعه موردی در ایران به راهنمایی دکتر محمد سعید جبل‌عاملی به صورت مجازی دفاع خواهد کرد.

ادامه مطلب: دفاع از رساله طراحی مدل همکاری در زنجیره تامین سه سطحی با حضور سازمان خرید گروهی

روز دوشنبه، عباس احمدی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان طراحی مدل همکاری در زنجیره تامین سه سطحی با حضور سازمان خرید گروهی (مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی)»‏‎ ‎به راهنمایی دکتر مهدی حیدری دفاع خواهد کرد.

ادامه مطلب: دفاع از رساله طراحی مفهوم قابلیت اطمینان پیشگیرانه در شرایط اختلال عامدانه

روز چهارشنبه، محمدرضا حمیدی، دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان طراحی مفهوم قابلیت اطمینان پیشگیرانه در شرایط اختلال عامدانه و توسعه آن در مسائل جابجایی تسهیلات و طراحی شبکه به راهنمایی دکتر محمدرضا غلامیان دفاع خواهد کرد.

ادامه مطلب: برگزاری کارگاه بین المللی برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم اجرای تولید

کارگاه بین المللی برنامه ‌ریزی منابع سازمان و سیستم اجرای تولید (ERP/MES) با موضوع طراحی سیستم ‌‌های یکپارچه مدیریت عملیات تولید مردادماه 1400 برگزار می شود.

ادامه مطلب: دفاع از رساله برنامه ریزی تأمین انرژی گلخانه از منابع تجدیدپذیر

روز دوشنبه، مهران صالحی شهرابی، دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی، از رساله دکتری خود با عنوان برنامه ریزی تأمین انرژی گلخانه ها با بهره‌گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر در شرایط عدم قطعیت و مدیریت سمت تقاضا به راهنمایی دکتر سعید میرزامحمدی به صورت مجازی دفاع خواهد کرد.

ادامه مطلب: 31st European Conference on Operational Research

July 11-14
The Conference will take place in a HYBRID Format

Abstract Submission Deadline: March 28
euro2021athens.com

ادامه مطلب: سال 1400 چگونه خواهد بود

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در دو هفته پایانی سال 1399 به بررسی روندهای سال 1400 می پردازد.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691