نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ایران

نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ایران
لوگو انجمن

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران یک تشکل علمی و صنعتی است که با هدف توسعه و گسترش کاربرد و ارتقای دانش مهندسی صنایع در سال 1378 تأسیس شد. این انجمن نتیجه تلاش ها و پیگیری های فراوان جمعی و گروهی از اساتید و متخصصین صنایع بود که به عنوان یگانه نهاد علمی، مستقل، اندیشه ورز و داوطلبانه در این رشته فعالیت می کردند.

همراهان انجمن

رویدادها

رویدادها

انجمن مهندسی صنایع ایران یک تشکل علمی و صنعتی است که با هدف توسعه و گسترش کاربرد و ارتقای دانش مهندسی صنایع در سال 1378 تأسیس شد.

کنفرانس‌ها

دوره‌ها

سمینارها

پنل‌ها

حامیان

آخرین اخبار

آخرین اخبار

آخرین اخبار

آخرین اخبار

اعضا حقوقی

اعضا حقوقی