اطلاعات تماس

اطلاعات تماس با انجمن مهندسی صنایع ایران

آدرس و تلفن
پست‌های الکترونیک
اطلاعات حساب
فرم تماس
همکاران

آدرس

تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 8، دبیرخانه انجمن مهندسی صنایع ایران

تلفن

021-64545723

لوگو انجمن

پست‌های الکترونیک انجمن

دبیر انجمن

hamzavi@iiie.ir

عضویت

membership@iiie.ir

 

 

روابط عمومی

info@iiie.ir

دبیرخانه کنفرانس

conf@iiie.ir

 

لوگو انجمن

اطلاعات حساب

لطفا قبل از هرگونه واریز با دبیرخانه انجمن هماهنگ فرمایید و رسید آن را در شبکه‌های اجتماعی بله یا واتساپ به شماره 09307056339 (سرکار خانم مهندس امیری) ارسال نمایید.

شماره شبا: IR 4601 8000 0000 0001 4336 9919 نام انجمن مهندسی صنایع ایران نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس

تمامی شماره حساب‌ها به نام انجمن مهندسی صنایع ایران می‌باشد و از هرگونه پرداخت به حساب‌های دیگر اکیدا خودداری نمایید.

لوگو انجمن

فرم تماس

لوگو انجمن

همکاران دبیرخانه انجمن

فاطمه امیری

کارشناس دبیرخانه انجمن

مهدی احمدی

کارشناس دبیرخانه انجمن