انجمن مهندسی صنایع ایران دارای سه نوع عضویت حقیقی، حقوقی و دانشجویی می‌باشد که مخصوص دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مهندسی صنایع در حداقل یکی از مقاطع تحصیلی می‌باشد. افراد تنها با داشتن مدرک لیسانس و سه سال سابقه کار مرتبط با موضوع مدیریت پروژه / مدرک فوق لیسانس و بالاتر می توانید به عنوان عضو اصلی انجمن انتخاب شوند. مدت زمان عضویت یکسال می‌باشد. پس از پر کردن فرم موردنظر، اطلاعات شما توسط انجمن بررسی شده و سپس لینک پرداخت حق عضویت برای شما ارسال می‌گردد.

عضویت حقیقی

فرم عضویت حقیقی

اطلاعات فردی

MM slash DD slash YYYY

اطلاعات تحصیلی

اطلاعات کاری

عضویت حقوقی

فرم عضویت حقوقی

بمنظور عضویت حقوقی شرکت / سازمان، می‌بایست نماینده سازمان عضو حقیقی انجمن باشد. لذا درصورت عدم عضویت نماینده ابتدا مراحل عضویت ایشان را انجام دهید. لازم به ذکر است، نماینده سازمان همواره قابل تغییر می‌باشد.

اطلاعات نماینده

مشخصات شرکت / سازمان

عضویت دانشجویی

فرم عضویت دانشجویی

اطلاعات فردی

MM slash DD slash YYYY

اطلاعات تحصیلی

Max. file size: 256 MB.

اطلاعات کاری