بسته رشد یا بقای دانش‌بنیان‌ها: مسئله این است.

15 شهریور

يدگاه

ر این نشست خبری دکتر خیاطیان اعلام کرد از ۴۲ همت ارائه شده به شرکت‌ها، ۲۵ همت آن در قالب تسهیلات و ۱۲ همت در حوزه ضمانت‌نامه‌ها به عنوان ابزار مهم مالی برای شرکت‌ها ارائه شده است.

به گفته وی، ۵ همت در قالب سرمایه‌گذاری و ۱۵۵ میلیارد تومان برای توانمندسازی به شرکت‌ها ارائه شده است.

از ۲۵ همت ارائه شده برای تسهیلات، ۱۵.۵ همت از آن مربوط به شبکه بانکی است و تنها یک همت از ۵ سرمایه‌گذاری توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است.

 

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه درباره رشد خدمات به شرکت‌های دانش‌ بنیان اعلام کرد: تابحال ۱۳ میلیارد تومان به ۱۴۶۳۰ طرح اختصاص داده شده‌است که ۲.۸ برابر میانگین سالانه اعطای تسهیلات نسبت به دولت پیشین بوده‌است.

حوزه صدور ضمانت‌نامه با رشد ۳.۸ برابری با بو

فهرست محتوا