درباره انجمن

درباره انجمن مهندسی صنایع ایران

درباره انجمن
هیئت موسسین
کمیته‌ها
هیئت‌مدیره
گالری

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران یک تشکل علمی و صنعتی است که با هدف توسعه و گسترش کاربرد و ارتقای دانش مهندسی صنایع در سال 1378 تأسیس شد. این انجمن نتیجه تلاش ها و پیگیری های فراوان جمعی و گروهی از اساتید و متخصصین صنایع بود که به عنوان یگانه نهاد علمی، مستقل، اندیشه ورز و داوطلبانه در این رشته فعالیت می کردند. این انجمن با توجه به نقش حساس رشته مهندسی صنایع در ایجاد ساز و کارهای توسعه صنعتی، به نیازهای گسترده و در حال تغییر اعضای خود که شامل اساتید، دانشجویان، مهندسان و مشاوران در کلیه صنایع، مدیران مهندسی و مهندسان شاغل در بخش آموزش، تحقیقات و سازمان های دولتی هستند، پاسخ می دهد. این انجمن با برگزاری نشست ها، سخنرانی ها، گردهمایی ها، کارگاه ها، نشر مقالات و کتاب های علمی، حمایت از پژوهش ها و پروژه های نوآورانه و همکاری با سازمان های داخلی و خارجی، سعی در ترویج فرهنگ مهندسی صنایع و بهبود شرایط علمی، فرهنگی و اجتماعی اعضای خود دارد.

400+

عضو فعال حقیقی و دانشجویی

94+

رویداد و کنفرانس

200+

مقاله چاپ شده در مقالات و نشریات

30+

عضو فعال حقوقی

زمینه‌های فعالیت

زمینه های فراوانی در انجمن قابل طرح هستند، که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می شود:

 • برگزاری همایش ها و میزگردهای تخصصی با حمایت دانشگاه ها و مراکز عمده اقتصادی
 • بسترسازی و توسعه جایگاه های شغلی مهندسین صنایع کشور در دیگر بخش‌های کمتر گشوده شده نظیر بهداشت و درمان، مالی و بورس، توسعه صادرات و بازاریابی، تجارت الکترونیک و صنعت نفت از طریق برگزاری همایش ها، تأسیس رشته های جدید و دیگر طرق مناسب معرفی قابلیت های مهندسی صنایع و رشته های وابسته
 • راه اندازی و تأسیس نظام مهندسی صنایع ایران
 • تقویت و تثبیت جایگاه انجمن مهندسی صنایع ایران به عنوان جایگاهی برای ارزیابی، رتبه بندی و نظارت بر مؤسسات و شرکت های خدمات و مشاوره مهندسی صنایع از طریق تدوین نظام جامع ارتقاء توان تخصصی و حرفه ای مؤسسات مذکور به منظور صیانت از جایگاه تخصصی مهندسی صنایع و اطمینان بخشی به مشتریان دریافت کننده خدمات
 • تدوین نظامنامه اخلاق مهندسی صنایع ایران؛
 • تدوین نظام یادگیری همیشگی مهندسی صنایع (Life Long Learning of IE, or triple L IE)؛
 • زنان و مهندسی صنایع
 • توسعه و گسترش صادرات خدمات مهندسی صنایع
 • جایگاه مهندسی صنایع در اقتصاد خانواده

اساسنامه

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده 1: انجمن مهندسی صنایع ایران، که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، با اهداف زیر تشکیل می‌گردد:

 • توسعه و گسترش کاربرد مهندسی صنایع در ایران؛
 • ارتقای دانش مهندسی صنایع؛
 • توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در زمینه مهندسی صنایع؛
 • بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی مهندسی صنایع در سطح کشور، با توجه به ویژگی‌های کشور ایران.

ماده 2: انجمن، موسسه ای‌ است غیرانتفاعی است که در زمینه های علمی، پژوهشی و آموزشی فعالیت می کند. انجمن از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن است.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران بوده و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور ایجاد شود.

تبصره 1: در صورت تغییر نشانی انجمن، هیات مدیره می تواند در صورت لزوم، نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام نماید. به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار اعلام و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی است.

فصل دوم – وظایف و فعالیت ها

ماده 5:به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده 1 این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5- ایجاد روابط علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با دانش مهندسی صنایع سر و کار دارند؛

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی در زمینه مهندسی صنایع به منظور نشر تجربه های علمی و پژوهشی و مبادله اطلاعات و ایجاد زمینه های همکاری در ارتقای کمی و کیفی طرح ها؛

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز؛

4-5- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی؛

5-5- انتشار کتب و نشریات علمی؛

6-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

ماده 6: انواع عضویت

1-6- عضویت پیوسته: اعضای هیات علمی دانشکده های مهندسی صنایع کشور و تمامی افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های رشته مهندسی صنایع باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2-6- عضویت وابسته: کسانی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع و رشته های مرتبط باشند و کارشناسانی که مدت 5 سال به نحوی در یکی از زمینه های مهندسی صنایع شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی رشته های مهندسی صنایع به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مدیریت حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های ارزنده ای نموده باشند.

5-6- عضویت حقوقی: سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مرتبط فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: اعضای وابسته ای که دارای درجه کارشناسی در یکی از گرایش های مهندسی صنایع هستند بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات مدیره می رسد، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای حقوقی به مثابه، عضو پیوسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7: هر یک از اعضا، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد. حق عضویت اعضای حقوقی و حقیقی با یکدیگر از نظر میزان حق عضویت متفاوت است و توسط هیات مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد می شود.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-8- استعفای کتبی.

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

3-8- تصویب هیات مدیره.

4-8- در مواردی که ادامه عضویت شخصیتی حقیقی یا حقوقی، می تواند به شهرت و اعتبار انجمن لطمه وارد کند، هیات مدیره این اختیار را دارد که به عضویت وی خاتمه دهد.

تبصره 1: تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.

فصل چهارم – ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی

ب: هیات مدیره

ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضای پیوسته انجمن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

2-10- در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل 20 روز بعد تشکیل شده و با هر تعداد عضو پیوسته حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

3-10- مجمع عمومی فوق العاده در مواردی که از وظایف مجمع عمومی عادی نباشد با دعوت هیات مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل چهارده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع فوق العاده نمایند مشروط بر این که هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه مجمع عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است. در چنین جلسه مجمع عمومی، تعداد حاضرین در جلسه‌ نباید کمتر از دو سوم اعضای پیوسته باشد و هیات رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهند شد.

ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده

1-11- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس؛

2-11- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره؛

3-11- تعیین میزان حق عضویت؛

4-11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه؛

5-11- عزل هیات مدیره و بازرس؛

6-11- تصویب انحلال انجمن؛

7-11- استماع گزارش رئیس هیات مدیره از عملکرد هیات مدیره؛

8-11- استماع، بررسی و تصویب پیشنهادات و گزارش های بازرس انجمن؛

9-11- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن که به تصویب هیات مدیره رسیده است؛

10-11- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 2: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود، در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 3: اعضای هیات رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

تبصره 4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 4-11، 5-11 و 6-11 تشکیل می شود.

تبصره 5: برگزاری مجمع عمومی عادی، می تواند به صورت الکترونیکی نیز انجام پذیرد. برگزاری نخستین بار چنین مجمعی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

ب: هیات مدیره

ماده 12: هیات مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است که برای مدت 3 سال با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

1-12- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

2-12- هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان خزانه دار، انتخاب می نمایند.

3-12- عضویت در هیات مدیره بیش از دو دوره متوالی ممنوع است.

4-12- تمامی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رییس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره معتبر است.

5-12- هیات مدیره موظف است حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل یک هفته است.

6-12- جلسات هیات مدیره با حضور حداکثر اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای موافق، معتبر است.

7-12- تمامی مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود.

8-12- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

10-12- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

11-12- هیات مدیره موظف است ظرف چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره 1: ترکیب اعضای هیات مدیره بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون انجمن های علمی ایران است.

تبصره 2: هیات مدیره از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید می شود و مسوولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت. اداره انجمن تا زمان تایید هیات مدیره جدید بر عهده هیات مدیره قبلی خواهد بود.

ماده 13: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی؛

2-13- تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن ها؛

3-13- هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد؛

4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را دارد، به شرط آن که حدود موضوع فعالیت انجمن را رعایت کرده باشد؛

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مراجع ذی صلاح در موعد مقرر؛

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل حق توکیل غیر؛

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی؛

8-13- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن؛

9-13- جلب هدایا و کمک های مالی؛

10-13- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی؛

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور؛

12-13- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

13-13- انتخاب و به کار گماردن دبیر انجمن و تهیه شرح وظایف، حقوق و اختیارات ایشان.

ج: بازرس

ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال از بین اعضای انجمن انتخاب می نماید.

تبصره 1: مسئولیت بازرس افتخاری است و انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس به شرح زیر است:

1-15- بررسی اسناد، دفاتر مالی و گزارش سالانه هیات مدیره انجمن و تهیه گزارش و ارائه آن به مجمع عمومی؛

2-15- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره 1: کلیه اسناد و مدارک انجمن، در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم – گروه های علمی انجمن

ماده 16: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایف تعیین شده به فعالیت می پردازند.

1- کمیته گروه‌های تخصصی؛

2- کمیته آموزش و پژو هش و خدمات مهندسی؛

3- کمیته انتشارات؛

4- کمیته آمار و اطلاعات؛

5- کمیته پذیرش و روابط عمومی؛

6- کمیته گردهمایی های علمی؛

7- کمیته دانشجویی (کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران)؛

8- کمیته بهترین‌ها؛

9- کمیته امور بین الملل.

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 17:منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضویت اعضا؛

2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای؛

3-17- دریافت هدایا و کمک‌ها.

تبصره 1: تمامی عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19: تمامی وجوه انجمن در حساب اختصاصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده 20: هیچ یک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته وخود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده 21: تمامی مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه بازرس یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را، به نام انجمن ندارند.

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع، هیات تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی، کلیه دارایی های منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25 :سال مالی انجمن از اول مهرماه هر سال آغاز می شود.

ماده 26: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 26 ماده، 57 زیر ماده و 20 تبصره در جلسه مورخ 18/12/1395 مجمع فوق العاده انجمن به تصویب رسید.

وظایف

 • ایجاد روابط علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با دانش مهندسی صنایع سر و کار دارند.
 • همکاری با نهادهای اجرایی در زمینه مهندسی صنایع به منظور نشر تجربه های علمی و پژوهشی و مبادله اطلاعات و ایجاد زمینه های همکاری در ارتقای کمی و کیفی طرح ها
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
 • تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
 • انتشار کتب و نشریات علمی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

اهداف

 • توسعه و گسترش کاربرد مهندسی صنایع در ایران
 • ارتقای دانش مهندسی صنایع
 • توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در زمینه مهندسی صنایع
 • بهبود امور آموزشی و پژوهشی مهندسی صنایع در سطح کشور

هیئت موسسین

تاسیس 1378/08/19

محمدعلی شفیعا – دکتری تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران | علیرضا معینی – دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران | محمدمهدی سپهری – دکتری تحقیق در عملیات – دانشگاه تربیت مدرس | عزیزاله معماریانی – دکتری تحقیق در عملیات – دانشگاه تربیت مدرس | محمد مدرس یزدی – دکتری مهندسی سیستم ها – دانشگاه صنعتی شریف | محمدهادی چمران – کارشناسی ارشد اقتصاد – دانشگاه صنعتی شریف | رسول حجی – دکتری مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات – دانشگاه صنعتی شریف | کاوه محمد سیروس – دکتری مهندسی صنایع و سیستم ها – دانشگاه صنعتی امیرکبیر | سودابه نامدار زنگنه – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه الزهرا | محمدصالح اولیاء – دکتری مهندس صنایع – دانشگاه یزد | علی حاج شیرمحمدی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی اصفهان | رضا سمیع زاده – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه الزهرا | میرمهدی سیداصفهانی – دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر | سیدمحمد معطرحسینی – دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر | میربهادر قلی آریانژاد – دکتری تحقیق در عملیات – دانشگاه علم و صنعت ایران | سید حسام الدین ذگردی – دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس

کمیته‌ها

کمیته‌های 9 گانه انجمن مهندسی صنایع ایران

بر این اساس، هر یک از افرادی که توانمندی و زمینه خدمت رسانی به جامعه مهندسی صنایع کشور در خود احساس می کند، می‌تواند علاقمندی خود را از طریق راه‌های تماس به انجمن در میان گذاشته و فعالیت خود را شروع نماید.

کمیته آموزش، پژوهش و خدمات مهندسی

 • گروه حل مساله
 • گروه اقتصاد مقاومتی
 • گروه دانش بنیان کردن
 • گروه بهره وری
 • گروه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی

Committee Email: ERE@iiie.ir

کمیته گروه‌های تخصصی

 • گروه حل مساله
 • گروه اقتصاد مقاومتی
 • گروه دانش بنیان کردن
 • گروه بهره وری
 • گروه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی

Committee Email: SG@iiie.ir

کمیته گردهمایی‌های علمی

 • گردهمایی‌های ماهانه (از تببین موضوع تا جمع بندی) و برگزاری در تهران و شهرستان ها
 • گردهمایی های اساتید (نشست‌های تخصصی بازمهندسی مهندسی صنایع)
 • کنفرانس سالانه مهندسی صنایع (IIEC)
 • گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه‌ها

Committee Email: SM@iiie.ir

کمیته امور بین‌الملل

تهیه بانک های اطلاعاتی در سطح بین الملل از:

 • دانش آموختگان برجسته ایرانی
 • اساتید برجسته ایرانی
 • کنفرانس ها
 • رویدادهای مرتبط

Committee Email: IA@iiie.ir

کمیته انتشارات

 • تهیه و انتشار خبرنامه
 • معرفی کتاب‌های درسی و غیر درسی مفید و مرتبط
 • جمع آوری جزوات
 • تهیه لیست مجلات علمی-پژوهشی (داخلی و بین المللی)
 • تهیه لیست نشریات

Committee Email: IA@iiie.ir

کمیته آمار و اطلاعات

 • معرفی نرم افزارها
 • معرفی دانشگاه ها و دانشکده ها
 • معرفی وب سایت و صفحات مجازی در قالب های مختلف و گردانندگان آنها
 • معرفی فیلم ها
 • و دیگر بانک های اطلاعاتی مرتبط و مورد استفاده

Committee Email: SI@iiie.ir

کمیته دانشجویی

(كانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران)

 • برگزاری مجمع عمومی کانون و انتخابات آن
 • برگزاری همایش‌های دانشجویی مهندسی صنایع
 • برگزاری جشن ورودی‌های
 • معرفی مهندسی صنایع برای کنکوری‌ها

Committee Email: ST@iiie.ir

کمیته بهترین‌ها

فعالیت کمیته بهترین ها در قالب جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع شکل گرفته است. جشنواره دارای سه محور شامل کتاب، رساله دکتری / پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رسانه است. برگزیدگان طبق یک سنت، در اختتامیه کنفرانس‌های بین‌المللی مهندسی صنایع معرفی و از آنان تقدیر می‌شود.

Committee Email: BR@iiie.ir

کمیته پذیرش و روابط عمومی

 • عضوگیری
 • برگزاری هفته های عضویت
 • ارتباط با اعضا
 • خدمات رسانی به اعضا
 • جلسه با ذینفعان
 • بازار کار

Committee Email: PR@iiie.ir

اعضای هیئت‌مدیره (دوره یازدهم)

دکتر سید فرهنگ فصیحی لنگرودی

رئیس هیئت‌مدیره

دکتر علی بزرگی امیری

نایب رئیس هیئت‌مدیره

دکتر عباس احمدی

عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار

مهندس سید مهدی حمزوی

عضو هیئت‌مدیره و دبیر انجمن

دکتر میرسامان پیشوایی

عضو هیئت‌مدیره

دکتر سید علیرضا شجاعی

عضو هیئت‌مدیره

دکتر سید فرید موسوی

عضو هیئت‌مدیره

دکتر محمد مهدی نصیری خوانساری

عضو علل‌البدل هیئت‌مدیره

دکتر سید کامران یگانگی

عضو علل‌‌البدل هیئت‌مدیره

مهندس جمشید مقیمی

بازرس اصلی

دکتر علیرضا شهرکی

بازرس علل‌البدل

هیات مدیره دوره دهم

 • دکتر مهدی فتح اله / رییس هیات مدیره
 • مهندس سیدعلیرضا شجاعی/ نایب رئیس و دبیر انجمن
 • دکتر کیا پارسا / خزنه دار
 • دکتر مجید شخصی نیایی / عضو هیات مدیره
 • دکتر امیرعباس شجاعی / عضو هیات مدیره
 • دکتر سید فرهنگ فصیحی / عضو هیات مدیره
 • دکتر عمران محمدی / عضو هیات مدیره
 • دکتر ابوالفضل میرزازاده/ عضو علی البدل
 • مهندس ایمان نعمت اللهی/ عضو علی البدل
 • مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن
 • مهندس غلامرضا مقیمی / بازرس علی البدل

4 اردیبهشت 1398

هیات مدیره دوره هشتم

 • دکتر میرمهدی سیداصفهانی / رئیس هیات مدیره
 • دکتر احمد ماکویی / نایب رئیس و دبیر انجمن
 • دکتر مهدی فتح اله / خزانه دار
 • دکتر فریماه مخاطب رفیعی / عضو هیات مدیره
 • دکتر بهرام جلوداری ممقانی / عضو هیات مدیره
 • دکتر امیرعباس نجفی / عضو هیات مدیره
 • مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن

1 بهمن 1397

هیات مدیره دوره نهم

 • دکتر مهدی فتح اله / رئیس هیات مدیره
 • مهندس سیدعلیرضا شجاعی / نایب رئیس و دبیر انجمن
 • دکتر کیا پارسا / خزنه دار
 • دکتر امیرعباس شجاعی / عضو هیات مدیره
 • دکتر سید فرهنگ فصیحی/ عضو هیات مدیره
 • دکتر عمران محمدی / عضو هیات مدیره
 • مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن

25 شهریور 1396

هیات مدیره دوره هفتم

 • دکتر مجید امین نیری / رئیس هیات مدیره
 • دکتر فریماه مخاطب رفیعی / نایب رئیس
 • دکتر پرویز فتاحی / خرانه دار و دبیر انجمن
 • دکتر محمد اقدسی / عضو هیات مدیره
 • دکتر فریبرز جولای / عضو هیات مدیره
 • دکتر محمدصالح اولیاء / عضو هیات مدیره
 • مهندس محمدمهران هنرمندیان / عضو هیات مدیره
 • مهندس حسین مرجوی / بازرس اصلی

14 مهر 1389

هیات مدیره دوره چهارم

 • دکتر علی حاج شیر محمدی / رئیس هیات مدیره
 • دکتر محمدعلی شفیعا / نایب رئیس
 • دکتر رضا سمیع زاده / خرانه دار و دبیر انجمن
 • دکتر محمدرضا اکبری جوکار / عضو هیات مدیره
 • دکتر میرمهدی سید اصفهانی / عضو هیات مدیره
 • دکتر جمشد ناظمی / عضو هیات مدیره
 • دکتر محمدرضا امین ناصری / عضو هیات مدیره
 • مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی

24 تیر 1389

هیات مدیره دوره ششم

 • دکتر محمدرضا اکبری جوکار / رئیس هیات مدیره
 • دکتر محمدرضا امین ناصری / نایب رئیس
 • دکتر رضا سمیع زاده / خرانه دار و دبیر انجمن
 • دکتر بهروز ریاحی / عضو هیات مدیره
 • دکتر جمشید ناظمی / عضو هیات مدیره
 • مهندس هوشنگ رستمیان / عضو هیات مدیره
 • مهندس محمود دودانگه / عضو هیات مدیره
 • مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی

30 مهر 1386

هیات مدیره دوره پنجم

 • دکتر محمدعلی شفیعا / رئیس هیات مدیره
 • دکتر محمدرضا امین ناصری / نایب رئیس
 • دکتر رضا سمیع زاده / خرانه دار و دبیر انجمن
 • دکتر محمدرضا اکبری جوکار / عضو هیات مدیره
 • دکتر جمشید ناظمی / عضو هیات مدیره
 • دکتر میر مهدی سیداصفهانی / عضو هیات مدیره
 • دکتر بهرام جلوداری ممقانی / عضو هیات مدیره
 • مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی

27 دی 1384

هیات مدیره دوره سوم

 • دکتر سید محمد سید حسینی / رئیس هیات مدیره
 • دکتر محمدمهدی سپهری / نایب رئیس
 • دکتر رسول حجی / خرانه دار
 • دکتر حسن فرید اعلم / عضو هیات مدیره
 • مهندس سید علیرضا شجاعی / عضو هیات مدیره
 • مهندس جمشید ناظمی / عضو هیات مدیره
 • مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی

16 آبان 1380

هیات مدیره دوره دوم

 • دکتر محمدحسین سلیمی / رئیس هیات مدیره
 • دکتر محمدمهدی سپهری / نایب رئیس
 • مهندس حسین اکبری / خرانه دار
 • مهندس سید علیرضا شجاعی / عضو هیات مدیره و دبیر انجمن
 • دکتر محمدعلی شفیعا / عضو هیات مدیره
 • دکتر عزیزالله معماریانی / عضو هیات مدیره
 • دکتر حسن فرید اعلم / عضو هیات مدیره
 • مهندس سید فرهنگ فصیحی / بازرس اصلی

18 مهر 1379

هیات مدیره دوره اول

 • دکتر میرمهدی سیداصفهانی/ رئیس هیات مدیره
 • دکتر محمدمهدی سپهری / نایب رئیس
 • دکتر محمد مدرس یزدی / خرانه دار
 • دکتر علینقی مشایخی / عضو هیات مدیره
 • دکتر حسن فریداعلم / عضو هیات مدیره
 • دکتر محمدعلی شفیعا / عضو هیات مدیره
 • دکتر کاوه محمد سیروس / عضو هیات مدیره
 • مهندس سید فرهنگ فصیحی / بازرس اصلی

19 آبان 1378

گالری تصاویر