کنفرانس مهندسی صنایع، محور اصلی ششمین جلسه هیئت‌مدیره انجمن

15 شهریور

يدگاه

ششمین جلسه هیات‌مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران در تاریخ 18 مرداد با تمرکز برای نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع برگزار شد.

در این جلسه که در سالن شورای دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار گردید، دبیران علمی و اجرایی کنفرانس ضمن ارائه گزارش از روند اجرایی کنفرانس، برنامه‌ها و تصمیمات پیش‌روی انجمن در خصوص اجرای هرچه بهتر کنفرانس را بررسی کردند.

فهرست محتوا